BOULESPLEZIER

Home HomeUitnodiging Film Laatste  Speeldag Agenda Aanwezig HomeVoorzitter.

Secretaris / Website beheerder

Pnningmeester

Sociaal Kontakt

Adviserend lid van het bestuur

Huishoudelijk Reglement Spelregels Boulesplezier

Wij hebben op dit moment:


Aktieve leden: 28


Donateurs: 9


Elke dinsdag- en vrijdagmiddag spelen we op de banen bij De Badde.


Kom gerust eens langs, U bent van harte welkom!

Het Bestuur

Op vrijdag 16 maart 2018 is er een Technische Commissie opgericht

Zie hieronder. (Zij gaan innovatieve ontwikkelingen ontplooien)

Onze Baancommissarissen: Zij zorgen ervoor dat de banen in topconditie zijn.

Toernooien Reglement Sportdag Reglement

Jan heeft er voor gezorgd dat we Tellers bij de banen hebben.

Baan uitbreidingen

Bertus heeft ervoor gezorgd dat we een nieuwe “matte” hebben voor de verdeling van de ballen!

Streekbode 34-15