Algemene Informatie:

Voorzitter.

Penningmeester / Sociaal Kontaktvrouw

Secretaris / Website designer/beheerder

Het dagelijks bestuur bestaat uit bovenstaande personen.


Onze doelstelling is:

Een Jeu de Boules vereniging te zijn waar iedereen zich thuis voelt!

Eens per jaar organiseren we een Sportdag, waar de leden en donateurs voor worden uitgenodigd, om zo de saamhorigheid te vergroten!


Elke dinsdag- en vrijdagmiddag spelen de “actieve” leden op de banen bij De Badde.

Wie van de leden aanwezig is kan mee spelen!


Wij hebben op dit moment: 28  Aktieve leden en 9 Donateurs


Oprichters van Jeu de Boulesvereniging Boulesplezier zijn:


Arent Naber en Henk Bolk


Onder deskundige leiding van Arent Naber is op 26 februari 2013 een recreatieve Jeu de Boules vereniging opgericht!

(E.e.a. in overleg met Plaatselijk Belang)

Hierbij waren 14 personen (leden)  aanwezig.

Met algemene stemmen is er een bestuur gekozen t.w.

Voorzitter  : Stoffer Klaas Mulder

Penningmeester  : Siert Tjeerdsma (tot 9 januari 2015)

Secretaris  : Henk Bolk


Onze creatieve Jeu de Boules vereniging heet voortaan: "BOULESPLEZIER"

Deze naam is bedacht door Stoffer Klaas Mulder en door alle aanwezigen met gejuich ontvangen.


1 maart 2013:

De eerste Jeu de Boules middag van: Boulesplezier.

Bij oprichting hadden wij de beschikking over 2 banen.
Adviserend lid van het bestuur

Technische Commissie:

Van onze technische commissie verwachten we dat ze zorg dragen voor de banen om deze in topconditie te houden!

Bertus heeft ervoor gezorgd dat we een nieuwe “matte” hebben voor de verdeling van de ballen!

TECHNISCHE COMMISSIE:

Jan heeft er voor gezorgd dat we Tellers bij de banen hebben.

2020

Hoofd Baancommissaris

Baancommissaris

BAAN COMMISSARISSEN:

Nieuw-Weerdinge heeft, sinds 23 april 2015, 5 Jeu de Boulesbanen en zijn op dinsdag- en vrijdagmiddag gereserveerd voor de vereniging: Boulesplezier.

De Baancommissarissen zorgen ervoor dat de banen gereed zijn om op te spelen!

Oprichters:

Huishoudelijk Reglement Toernooien Reglement Foto's Baan uitbreidingen Belangrijke informatie Spelregels Boulesplezier Sportdag Reglement

Documenten:

Informatie