Oprichters:

Oprichters van Jeu de Boulesvereniging Boulesplezier zijn:

Arent Naber en Henk Bolk

Voorzitter.

Per 11 april 2023

Penningmeester / Sociaal Kontaktvrouw

Secretaris

Website designer Website beheerder

Het dagelijks bestuur bestaat uit bovenstaande personen.


Onze doelstelling is:

Een Jeu de Boules vereniging te zijn waar iedereen zich thuis voelt!


Eens per jaar organiseren we een “Verenigingsdag”.

De ingrediënten voor deze dag zijn samen lekker eten, drinken en met elkaar praten over het afgelopen jaar!

Het bestuur denkt hiermee de saamhorigheid te vergroten tussen spelers en donateurs!


Elke dinsdag- en vrijdagmiddag spelen de “actieve” leden op de banen bij De Badde.

Wie van de leden aanwezig is kan mee spelen!

Technische Commissie:


Van onze technische commissie verwachten we dat ze de banen in topconditie houden en steeds weer nieuwe innovaties bedenken!

Jan heeft de Tellers bedacht!

TECHNISCHE COMMISSIE:

Nieuw-Weerdinge heeft, sinds 23 april 2015, 5 Jeu de Boulesbanen en zijn op dinsdag- en vrijdagmiddag gereserveerd voor de vereniging: Boulesplezier.

BAAN COMMISSARISSEN:

De Baancommissarissen zorgen ervoor dat de banen gereed zijn om op te spelen!

Algemene Informatie

Banen

Onder deskundige leiding van Arent Naber is op 26 februari 2013 een recreatieve Jeu de Boules vereniging opgericht!

(E.e.a. in overleg met Plaatselijk Belang)

Hierbij waren 14 personen (leden)  aanwezig.


Per 11 april 2023:

Voorzitter: Jan Haan

Penningmeester: Meintje Heidema.

Secretaris: Henk Bolk


Onze creatieve Jeu de Boules vereniging heet voortaan: "BOULESPLEZIER"

Deze naam is bedacht door Stoffer Klaas Mulder en door alle aanwezigen met gejuich ontvangen.


1 maart 2013:

De eerste Jeu de Boules middag

van: Boulesplezier.

Bij oprichting hadden wij de

beschikking over 2 banen.

INFORMATIE BANEN