Oprichters:

Oprichters van Jeu de Boulesvereniging Boulesplezier zijn:

Arent Naber en Henk Bolk

Voorzitter.

Penningmeester / Sociaal Kontaktvrouw

Secretaris

Website designer Website beheerder

Het dagelijks bestuur bestaat uit bovenstaande personen.

Onze doelstelling is:

Een Jeu de Boules vereniging te zijn waar iedereen zich thuis voelt!

Eens per jaar organiseren we een leuke dag (Verenigingsdag), we spelen dan gewoon Jeu de Boules en na afloop worden ook de donateurs uitgenodigd voor het stampotbuffet, om zo de saamhorigheid te vergroten!


Elke dinsdag- en vrijdagmiddag spelen de “actieve” leden op de banen bij De Badde.

Wie van de leden aanwezig is kan mee spelen!


Wij hebben op dit moment:

26  Actieve leden en 8 Donateurs


Technische Commissie:


Van onze technische commissie verwachten we dat ze de banen in topconditie houden en steeds weer nieuwe innovaties bedenken!

Jan heeft de Tellers bedacht!

TECHNISCHE COMMISSIE:

Nieuw-Weerdinge heeft, sinds 23 april 2015, 5 Jeu de Boulesbanen en zijn op dinsdag- en vrijdagmiddag gereserveerd voor de vereniging: Boulesplezier.

BAAN COMMISSARISSEN:

De Baancommissarissen zorgen ervoor dat de banen gereed zijn om op te spelen!

Algemene Informatie

Banen

Onder deskundige leiding van Arent Naber is op 26 februari 2013 een recreatieve Jeu de Boules vereniging opgericht!

(E.e.a. in overleg met Plaatselijk Belang)

Hierbij waren 14 personen (leden)  aanwezig.

Met algemene stemmen is er een bestuur gekozen t.w.

Voorzitter  : Stoffer Klaas Mulder

Penningmeester  : Siert Tjeerdsma (tot 9 januari 2015)

Secretaris  : Henk Bolk


Onze creatieve Jeu de Boules vereniging heet voortaan: "BOULESPLEZIER"

Deze naam is bedacht door Stoffer Klaas Mulder en door alle aanwezigen met gejuich ontvangen.


1 maart 2013:

De eerste Jeu de Boules middag

van: Boulesplezier.

Bij oprichting hadden wij de

beschikking over 2 banen.

INFORMATIE BANEN