Gezellige dag BoulesplezierDinsdag 15 November 2022 houden we onze verenigingsdag!

Voor Leden en Donateurs:


Geen wedstrijden, wel Jeu de Boules spelen en na afloop gaan we gezellig aan het stampotbuffet!


De middag ziet er als volgt uit:

- Aanvang 13.30 uur, Jeu de Boules spelen.

- Pauze ± 15.00 uur, koffie / theedrinken.

- ± 16.00 uur Stampotbuffet inclusief drankjes.

- ± 17.00 uur afsluiting.

Opgave voor stampotbuffet is verplicht!

(formulieren komen t.z.t.)


Het stampotbuffet gaat ook door zonder de Jeu de Boulesmiddag!

(wel met een minimum van 20 personen)

De eigen bijdrage voor deze dag zijn € 10,-- per lid en donateur.


Alle leden en donateurs welkom op deze gezellige middag!


Het bestuur.

Home