“BOULESPLEZIER”

Home Home Home Home

Boulesplezier is opgericht op 26 februari 2013


Uitnodiging Film Laatste  Speeldag Agenda Home


Welkom op de site van Boulesplezier. Sinds 25 maart 2013 zijn we online. Wij streven ernaar om u zoveel mogelijk

informatie en kijkplezier te verschaffen van onze Jeu de Boules Vereniging.

Kijk ook bij agenda om op te hoogte te blijven wanneer welke activiteit plaats vindt.

Schets van Jeu de Boules banen om te kunnen spelen volgens de regels van het RIVM (2 juni 2020)

Beste Leden,


Op 19 mei j.l. heeft het bestuur een proef gedaan om te gaan boulen volgens de regels van het RIVM.

Deze proef is volledig geslaagd maar om te gaan boulen hebben we wel jullie medewerking nodig!


Enkele belangrijke punten waar we ons aan moeten houden:

1) Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Heb je symptomen, of een van je huisgenoten, die duiden op Corona, kom dan niet naar de banen!

2) Er kunnen maximaal 4 spelers worden toegelaten op elke baan!

3) De banen kunnen alleen om en om bespeeld worden!

4) Er wordt van 1 kant gespeeld per baan! Mondelinge toelichting bij de banen!

5) Er kan alleen gespeeld worden als iedereen zich aan de regels van het RIVM 1,5 mtr. afstand van elkaar houdt!

6) Dat is volgens “Banen Coronaproof” schets mogelijk!


Bovenstaande regels zijn opgesteld door het hele bestuur!

Wil je deze regels wel navolgen, dan ben je op dinsdag 2 juni, 13.15 uur van harte welkom.


Het Bestuur.                                                 Zie schets (klik hiernaast op knop)

Onze Jeu de Boules activiteiten vanaf 2 juni 2020 zijn gemeld bij de gem. Emmen onder nr.: 152037-2020


Goed nieuws: De Badde is ook weer open op 2 juni a.s. Er geldt voor ons wel een maximum van 18 personen!