Informatie van het Bestuur:


Mededelingen over zieke leden worden alleen mondeling verstrekt bij de Jeu de Boules banen! (I.v.m. De privacy!)

—---------------------------------------------------------------

Onze site is ook beveiligd:

Klik op: https://www.boulesplezier.nl

En maak dan een snelkoppeling.

—---------------------------------------------------------------

Leden die mee willen spelen op toernooien moeten zich hiervoor melden tussen 13.00 uur.en 13.10 uur bij de banen!

Wie dan aanwezig is kan meespelen! (Wie te laat is wordt uitgesloten)

—---------------------------------------------------------------

Wie bij de gewone speeldagen op dinsdag- en vrijdagmiddag te laat komt, (aanvang 13.30 uur) kan zich melden bij een lid van het Bestuur om toch nog mee te kunnen spelen.

(Wel willen wij duidelijk maken dat het te laat komen niet structureel moet worden)

—---------------------------------------------------------------

Ereleden:

Leden van onze vereniging worden erelid als zij 90 jaar zijn geworden!

Ereleden hoeven geen contributie meer te betalen maar blijven gewoon actief lid!

—---------------------------------------------------------------

Het Bestuur.

Belangrijke Informatie:

Home